למסירת מידע ביחס לפעילות חשודה הנוגעת לתאונות דרכים / תביעות ביטוח חובה, ניתן לפנות טלפונית למספר: 1-800-20-10-30 או באימייל לכתובת RedLine@ISOClaimsearch.co.il.

"הקו האדום" מאפשר לציבור למסור מידע שיסייע בגילוי עבריינים ובמניעת הונאת ביטוח. לידיעתך, ניתן למסור את המידע מבלי להזדהות! עם זאת, ברצוננו להדגיש כי הזדהותך וכל מידע שתמסור או מידע המתאר את הקשר שלך למקרה, יסייע לנו רבות באימות המידע ומניעת הונאת ביטוח. בשל הצורך בחקירה ופענוח ההונאות, תיתכן אפשרות כי המידע שתמסור יועבר לידי משטרת ישראל וכן לרשויות אכיפת חוק נוספות. עקב ההשלכות האפשריות הצפויות בהתאם למידע אותו הינך מוסר, אנא וודא כי המידע אותו הנך מוסר הינו אמין. בכפוף לאמור לעיל הרינו להודיעך כי המידע שתמסור יישמר בסודיות מוחלטת!

לתשומת ליבך - בעצם מסירת המידע בנושא הונאת ביטוח הנך מביע את הסכמתך לאמור בהודעה זו.

נתקלת במקרה של חשד להונאה? באפשרותך לדווח למנהל הסיכונים של החברה, מר דוד מיכאל, באחד מהאמצעים הבאים (לרבות באופן אנונימי):

  • דואר אלקטרוני:     david.michael@yashir.co.il
  • טלפון:                   03-5654024
  • דואר (לא רשום):   אפעל 35 קריית אריה פתח-תקווה, לידי מר דוד מיכאל