מה לעשות במקרה שהזדקקת לתרופה מסוימת?

לצורך טיפול מהיר ויעיל בפנייתך, מומלץ לבצע את השלבים הבאים: