מה לעשות במקרה שנזקקת לטיפול רפואי בחו"ל?

לצורך טיפול מהיר ויעיל בפנייתך, מומלץ לבצע את השלבים הבאים: