מה לעשות במקרה שגרמת נזק לצד שלישי?

לצורך טיפול מהיר ויעיל בפנייתך, מומלץ לבצע את השלבים הבאים: