ביטוחי הבריאות שלנו

ביטוח המעניק לבני המשפחה כיסוי לניתוחים בארץ וכולל שיפוי לכל ההוצאות הרפואיות הנדרשות באשר לניתוחים בישראל: שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, שתלים, הוצאות אשפוז ועוד. 
ביטוח המאפשר לכם ולמשפחתכם לקבל פיצוי מיידי במקרה של מחלה קשה (בהתאם לפירוט בפוליסה) ועל ידי כך מבטיח את איתנותה הכלכלית של המשפחה בעת התמודדות עם מחלה קשה.
ביטוח השומר על בריאותכם ובריאות משפחכם במקרה הצורך בתרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות הציבורי, תרופות שכלולות בסל אך אינן מוגדרות כמיועדות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, תרופות אונקולוגיות והמטולוגיות אשר מוגדרות כ-OFF LABLE, בדיקות גנטיות ועוד.
ביטוח המעניק לכם רשת ביטחון בכל מקרה של צורך בהשתלות וטיפולים בחו"ל. הפוליסה כוללת בין היתר כיסוי להשתלות איברים וטיפולים מיוחדים בחו"ל וכוללת גם הבאת מומחה רפואי לישראל, טיפולי המשך שאינם ניתנים לביצוע בישראל והטסה רפואית מיוחדת לחו״ל.
כיסוי ביטוחי המאפשר לכם ולמשפחתכם פיצוי חד פעמי מיידי במקרה של אבחון מחלת הסרטן או פיצוי חד פעמי מיידי בשיעור של 15% מסכום הביטוח במקרה של גילוי מוקדם של המחלה
שאלות ותשובות
ישנם מספר פרמטרים אשר משפיעים על עלות הביטוח ובהם - מין, גיל, עיסוק, תחביבים ומצב רפואי במעמד רכישת הביטוח.
חברות הביטוח מחוייבות להציע פוליסת ביטוח בריאות אחידה מתוך מטרה לספק לציבור אפשרות לבטח את בני המשפחה בביטוח בריאות ברור וקל להשוואה. בהתאם לתקנות החדשות, חברות הביטוח מחוייבות להציע פוליסות אשר יחודשו אחת לשנתיים (החל מה-1 ביוני 2018) ויורכבו משלושה חלקים: ביטוח תרופות, ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל וביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
שירותים נוספים, דוגמת רפואת שיניים, רפואה משלימה ובדיקות תקופתיות, אשר נכללים במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים המכונים "שב"ן" - שירותי בריאות נוספים.