כיסויים והרחבים בביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל מורכב מתוכנית ביטוח בסיסית שניתן להתאים לצרכים שלכם על ידי הוספת כיסויים/הרחבים

 • ביטוח נסיעות לחו"ל

  ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לכל אדם הנוסע לחו"ל ומקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים כגון הוצאות רפואיות, הוצאות מיוחדות בחו"ל, אחריות כלפי צד ג' וכיסוי לאיתור וחילוץ. 

 • תנאי תוכנית הביטוח (הרובד הבסיסי)

  1. מתאים לכל נסיעה בין אם לצרכי חופשה או עסקים למבוטחים עד גיל 85 בהתאם לפירוט הבא:
   > מבוטחים עד גיל 75 לתקופה של עד 365 יום. 
   > מבוטחים בגילאי 76-80 יבוטחו לתקופה של עד 60 יום.
   > מבוטחים בגילאי 81-85 יבוטחו לתקופה של עד 30 יום.
  2. גבול האחריות הבסיסי לכיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז במקרי חירום עד $2,500,000.
  3. הביטוח כולל בין היתר החזר תשלומים בגין הוצאות טיפול במקרי חירום רפואיים, פינוי והטסה רפואית לארץ, אחריות כלפי צד ג' וגם כיסוי לאיתור וחילוץ.


  לחצו כאן לצפייה בטבלת הכיסויים

 • מהו הרחב כבודה?

  הרחב המכסה אובדן או נזק פתאומי ושנגרמו למטען (כבודה) של המבוטח בזמן שהיה תחת השגחה (נישאים על המבוטח או מצויים באחריות מוביל). 

 • כדאי לדעת

  גבול האחריות להרחב זה עומד על $2,000.

  הרחב זה חל על חפצי ערך - רק במידה והיו על גוף המבוטח או בתיק הצמוד אליו או נעולים בתא חפצים או בכספת.

 • מהו הרחב מצב רפואי קיים מורחב/תרופתי?

  ביטוח נסיעות לחו"ל סטנדרטי אינו מכסה החמרה של מצב רפואי קיים עמו טס המבוטח ולכן מומלץ לנוסעים הסובלים ממחלה כלשהיא או שהיו מאושפזים, או שהיו תחת השגחה או טיפול רפואי או שנטלו טיפול תרופתי קבוע ב-6 החודשים שקדמו לנסיעה להצטייד מראש בהרחב זה, המקנה כיסוי למקרה רפואי שארע בזמן השהות בחו"ל בעקבות החמרה של מצב רפואי קיים.

 • כדאי לדעת

  באפשרותכם לבחור אחד משני הרחבים להחמרה של מצב רפואי קיים בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח:

  1. מורחב - מיועד לנוסע בעל ליקוי בריאותי או מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול (לרבות טיפול תרופתי) או בהשגחה ב-6 החודשים שקדמו לנסיעתו. 
  2. תרופתי - הרחב מוזל המיועד לנוסע שנטל טיפול תרופתי בלבד בעת הנסיעה או ב-6 החודשים שקדמו לנסיעתו ולא סובלים מליקוי בריאותי שהצריך טיפול כלשהו. 


  שימו לב! גבול האחריות להרחב זה הינו $300,000.

  *ישנן מחלות או מצבים רפואיים שלא יכוסו גם בעת רכישת ההרחב.

 • מהו הרחב קיצור/ביטול נסיעה?

  הרחב המקנה החזר הוצאות בגין טיסה ולינה שהוצאו מראש ולא יוחזרו, במקרה של ביטול/קיצור נסיעה בשל אחד מהאירועים המכוסים המפורטים בו.

 • כדאי לדעת

  באפשרותך לבחור גבול אחריות נמוך ($2,000) או גבוה ($6,000) בהתאם לאופי הנסיעה שלכם - לצורך הדוג' בנסיעות קצרות מועד באפשרותך להסתפק בהרחב קיצור/ביטול נסיעה בעל גבול אחריות נמוך ועקב כך לשלם מחיר מוזל, אך עדיין ליהנות מהגנה ביטוחית זו. 

 • מהו הרחב מחשב נייד וטאבלט?

  כיסוי ביטוחי כנגד אובדן או גניבה שאירעו למחשב הנייד או לטאבלט שלכם בזמן שהיו תחת השגחתכם במהלך שהותכם בחו"ל.

 • כדאי לדעת

  מגדיל את סכום הכיסוי למחשב הנייד או לטאבלט עד לסכום מירבי של $2,000.

 • מתכננים לטוס עם הסמארטפון?

  הרחב זה יקנה לכם כיסוי ביטוחי כנגד גניבת מכשיר הטלפון הנייד במהלך שהותכם בחו"ל.

 • כדאי לדעת

  גבול האחריות להרחב זה הינו $500.

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה מכשיר סלולרי.

 • מהו הרחב ספורט אתגרי?

  כיסוי להוצאות רפואיות לאחר תאונה או נזק שנגרמו כתוצאה מעיסוק בספורט יבשתי, ספורט ימי וספורט אווירי במהלך השהייה בחו"ל, כגון: צניחה, צניחה חופשית, דאייה, בנג׳י, רפטינג, סקי מים, שימוש באופנוע ים, טיפוס על הרים בעזרת חבלים וטיפוס על מצוקים או גלישה מהם (סנפלינג) ועוד.

 • כדאי לדעת

  במידה ואתם יודעים מראש את פרק הזמן בו תעסקו בפעילות אתגרית במהלך השהות מחו"ל, הרחב זה יעיל במיוחד מכיוון שעצם רכישתו לתקופת זמן מוגדרת מראש תאפשר לכם להוזיל את עלות הביטוח.

  הרחב זה ניתן לרכישה מגיל 8 עד גיל 65. 

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה פעילויות ספורט אתגרי. 

 • מהו הרחב ספורט חורף?

  כיסוי להוצאות רפואיות לאחר תאונה או נזק שנגרמו כתוצאה מעיסוק בפעילויות ספורט חורף הכוללת גלישה והחלקה על השלג כגון סנובורד, סקי שלג וכדומה.

 • כדאי לדעת

  רכישת ההרחב לפרק זמן ידוע מראש בהתאם לתכנון הטיול שלכם מומלצת על מנת להוזיל את עלותו.

  הרחב זה ניתן לרכישה למבוטח עד גיל 70. 

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה פעילויות ספורט חורף.

 • מהו הרחב הריון?

  הרחב המכסה הוצאות בגין אירוע רפואי הקשור להריון. 

 • כדאי לדעת

  1. לא ניתן לרכוש הרחב זה לאחר השבוע ה-32 להריון או לאחר גיל 42.
  2. הרחב זה אינו מיועד לנשים הנמצאות בהריון בסיכון, שמירת היריון או במידה והרופא המליץ שלא לטוס לחו"ל.
  3. גבול האחריות להרחב זה הינו $200,000.

  שימו לב! במידה ולא רכשתם הרחב זה, הפוליסה אינה מכסה אירועים רפואיים הקשורים להריון.

 • מהו כיסוי איתור וחילוץ?

  כיסוי להוצאות איתור וחילוץ עקב אובדן קשר או סיכון חיים ברור וחד משמעי לחיי המבוטח.

 • כדאי לדעת

  1. מקנה שקט נפשי בעת שהותכם מעבר לים. במקרה שבו לא יהיה ניתן לאתר אתכם או שתזדקקו לחילוץ מסיבה כלשהיא - צוות מקצועי ומיומן ייצא בעקבותיכם על מנת לאתר ולחלץ אתכם.
  2. גבול האחריות להרחב זה הינו גבוה באופן משמעותי ועומד על $200,000. 
  3. כיסוי זה כלול בתוכנית הביטוח הבסיסית של הפוליסה אך באפשרותך לוותר עליו תמורת הוזלה בדמי הביטוח.  


  שימו לב! טרם צאתכם מהארץ חשוב להגדיר איש קשר, לעדכן אותו אודות מסלול הטיול המתוכנן ולשמור איתו על קשר רציף בעת השהות בחו"ל. 

 • מהו כיסוי אחריות כלפי צד שלישי?

  כיסוי המקנה הגנה מפני הוצאות של המבוטח ממקרי נזק גוף או רכוש לצד שלישי.

 • כדאי לדעת

  כיסוי זה כלול בתוכנית הביטוח הבסיסית של הפוליסה אך באפשרותך לוותר עליו תמורת הוזלה בדמי הביטוח. 

  גבול האחריות להרחב זה הינו עד $100,000.

 • מהו הרחב שדרוג הרובד הבסיסי?

  הרחב המאפשר להגדיל את סכומי הביטוח לחלק מן הכיסויים הכלולים בתוכנית הביטוח הבסיסית של ביטוח נסיעות לחו"ל.

 • כדאי לדעת

  גבולות האחריות שהרחב זה מקנה לכם:

  1. הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל - $2,000 (במקום $1,500)
  2. הארכת שהות בחו"ל - $3,000 (במקום $2,000)
  3. הטסת בן משפחה קרוב עבור קטין - $1,500 (במקום $1,000)
שאלות ותשובות
אזרח ישראלי ששוהה במדינה זרה אינו זכאי לזכויות הרפואיות המגיעות לו בארץ, כך שאם יסבול מבעיה בריאותית, נזק גופני, אובדן או גניבה לציוד עימו הוא נסע, הוא עלול לשאת בהוצאות כספיות לא מבוטלות, קל וחומר כאשר מדובר בחופשה של כל בני המשפחה. 
במקרה חירום, תוכל להיעזר במוקד החירום שלנו העומד לרשותך 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה. בהתאם למצב, נציגינו ינחו אותך ואת בני המשפחה כיצד לפעול לפתרון מהיר של הבעיה ובהמשך יסייעו בתהליך קבלת הפיצוי המגיע לכם. 
נשים בהיריון אשר מעוניינות לטוס לחו"ל, גם כאלו שלא סובלות מבעיות רפואיות, חייבות לדאוג לביטוח נסיעות ייעודי אשר יספק הגנה מפני כל מצב אפשרי במטרה לשמור על בריאות האישה והעובר.